Schroder mašina

Nova mašina za proizvodnju parketa

U nameri da ispratimo svetske trendove kada su u pitanju mašine koje koristimo u našoj fabrici parketa, a samim tim i dimenzije koje su po evropskim i svetskim standardima, opredelili smo se da 2013. godine unapredimo našu parket liniju. Nova Schroederova mašina za proizvodnju parketa je najsavremeniji model proizveden 2013. godine u Nemačkoj, odmah puštena u rad kod nas u Grakomu, u decembru 2013.
Samo ime proizvođača ove mašine – Schroeder, govori već dosta samo za sebe. U mašineriji koja se koristi za proizvodnju i obradu parketa Schroeder ima već svoje statusno mesto i zasigurno je jedna od vodećih kompanija koja već generacijama proizvodi najbolje i najpreciznije mašine.Za razliku od ranijih modela nove mašine se šteluju putem kompjutera što znači da je njihova tolerancija svedena na minimum, drugim rečima preciznost je maksimalna a samim tim škart je neznatan, naravno pod uslovom da je friza od koje se parket izrađuje kvalitetna.

S obzirom da mi u okviru naše proizvodnje sami proizvodimo i sušimo 80% frize  koju dalje upotrebljavamo za parket, zaista vodimo računa o odabiru drveta, da bude adekvatno i da imamo što manje rastura. Sve to nas dovodi do rezultata da kada klijent kupi naš parket ima maksimalno iskorišćenje letvica.

Važno je napomenuti da mi našu frizu, odnosno poluproizvod za proizvodnju parketa, sušimo na najsavremeniji način, u najkvalitetnijim sušarama, a odmah nakon procesa sušenja vršimo i kondicioniranje, odnosno izjednačavanje vlage u letvicama. Teži se maksimalno da se postigne približno identična vlaga u svakoj letvici.

Kondicioniranje se po preporuci vrši od 8 do 12 sati a mi ga radimo 48 sati kako bismo idealno izjednačili vlagu, i time sprečili rasušivanje kao i otvaranje fugni što se u protivnom može dogoditi.Još jedna karakteristika nove Schroederove mašine je i to da je na njoj broj izvršioca znatno smanjen, čime se dobija ušteda vremena i samim tim broj kvadrata parketa koji se proizvede na sat ili recimo u jednoj smeni je drastično povećan u odnosu na ranije.

Naposletku najvažnije je reći da je novom mašinom postignut perfektan kvalitet obrade, preciznost je maksimalna, geometrija idealna i kada se parket postavi hoblovanje i šlajfovanje koje sledi je svedeno na minimum. Parket se lepše može složiti, a finale je znatno olakšano.

Mi proizvodimo, a naši klijenti dobijaju u svome domu zaista savršen parket.

Call Now ButtonPozovite nas